Våre avdelinger og deres kontaktinformasjon

Avdeling Marihøna

 • Målgruppe: 0-3 år
 • Kapasitet: 9 plasser
 • Telefon: 91 69 26 62

Avdeling Edderkoppen

 • Målgruppe: 0-3 år
 • Kapasitet: 9 plasser
 • Telefon: 91 69 26 61

Avdeling Maurtua

 • Målgruppe: 3-5 år
 • Kapasitet: 30 plasser
 • Telefon: 91 69 26 60

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Vi vektlegger den daglige kommunikasjonen mellom foreldre og ansatte som skjer ved levering og henting av barna. I tillegg gjennomføres formelle og uformelle foreldresamtaler. Utover dette kan foreldre ta kontakt via telefon eller mail.

Gjennom IST Home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Lindesnesskolene, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24

Barnehagens beliggenhet

Barnehagen ligger vest i Mandal med nærhet til Valleskogen, Buråsskogen, Furulunden og vakre strender. Her er det mange turområder som barnehagen benytter seg av. Det kan være korte turer borti skogholtet og til Stella Maris, eller en topptur til Hisåsen eller Buråsen. 

Maurtua lager gjerne bål når det er mulig og koser seg med mat rundt bålet. I vårt nærmiljø har vi også flere lekeplasser som benyttes til turer for lek og nistespising.

Våre fokusområder

Vi har fokus på trygge, tilstedeværende og aktive voksne og vektlegger vennskap mellom barn. Relasjonsbygging er derfor en viktig faktor hos oss, både gjennom den plassen leken får hos oss og hvordan de ansatte er sammen med barna. 

Et annet område vi vekter høyt er fagområdet kropp, bevegelse og helse og det er blitt en del av vår profil: “Aktive barn er glade barn!”.
Barna vil få tilbud om variert fysisk aktivitet hver dag; blant annet hinderløype, ballspill, friidrett, Røris, ski, sykkel, sangleker, dans, idrettsdag, matlaging, jobbe i kjøkkenhagen og turer.

Kosthold i barnehagen

I Skjebstad barnehage har vi fokus på både det sosiale rundt måltidene og matglede, og vi følger sosial - og helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehager. Det vi spiser skal være sunt og helsebringende, det skal se godt ut og smake like godt.

 • For de barna som ønsker å spise frokost i barnehagen så må de ta med matpakke hjemmefra. 
 • Lunsj serveres i barnehagen kl. 11 med grovt brød (noen dager hjemmebakt) med ulikt type pålegg på og melk/vann. 
 • Kl. 14 serveres et mellommåltid med knekkebrød, enkelt pålegg og melk/vann. 
 • Det blir alltid servert ulike typer frukt og grønt til måltidene. En dag i uka serveres varm mat til lunsj som fortrinnsvis er fiskemat eller en vegetarrett. 
 • Når barn har bursdag blir dette markert ved smoothie eller fruktfat. Godteri får de kun av nissen, når de slår «katta ut av sekken» på karnevalet og is etter lunsjen når vi markerer 17 mai.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Oppstart

Ved oppstart i vår barnehage er det viktig med et godt samarbeid med dere som foreldre. Vi ønsker at foreldre skal være tilstede i barnehagen minst de første 5 dager i oppstarten. Dette for å skape trygghet for barna og en begynnende relasjonsbygging før barnet skal være alene i barnehagen. 

Det er individuelle forskjeller på hvor lenge foreldre er tilstede i barnehagen og lengden på dagene i oppstarten. Dette finner vi ut av sammen gjennom god dialog. Barn er forskjellige og skal behandles som det individet de er. En innkjøring på barnets premisser skaper grobunn for en god barnehagetid med god kvalitet for barnet. 

Hvert barn får primærkontakter. De følger foreldrenes rutiner sammen med barnet, og blir kjent med deres vaner. Målet er at barnet og foreldrene har en trygg voksen nær den første tiden, og etter hvert som barnet trygges utvides kretsen. 

Vi har et felles foreldremøte i forkant av barnehagestart. Her snakker vi om hvordan vi trygger barna i oppstarten og avtaler en førstesamtale med alle foreldrene. Barn i alderen 0-2 år får også tilbud om å komme på besøk av 1 times varighet med foreldre en gang i uka i flere uker. Her blir foreldre og barn med på lek ute, og de blir kjent med barnehagen og personalet allerede før oppstart.

Overgang mellom avdelinger

Når et barn skal flytte over på ny avdeling skjer tilvenningen på våren før bytte skjer. Da besøker barna sin nye avdeling og får leke med de barna som de skal gå sammen med dem på avdeling. Gjennom våren får de også bli litt kjent med de ansatte som skal være på den nye avdelingen. Når høsten så kommer er barna klare for å skifte avdeling. Noen ganger er det foreldrene overgangen da blir størst for. På vårparten blir foreldre invitert til en besøksdag sammen med sitt barn og ny pedagogisk leder deltar på den siste foreldresamtalen på gammel avdeling for å få/dele informasjon.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Vi er stolte over de rutiner og den kulturen som er bygd over flere år i vår kommune for å sikre en god overgang til skolen. Vi har et tett samarbeid med vår nærskole som de fleste barna hos oss starter på. Vi har også samarbeid med de andre skolene dersom vi har barn som skal gå på en annen skole. 

Vi drar på lusketurer til skolegården hvor vi spiser nista vår og leker i skolegården, vi blir invitert på besøk på SFO, på lesebesøk på skolen og skoleansatte besøker oss. Vi har et tett samarbeid med skolens ledelse og har overgangsmøter med barnehage, skole og foreldre for flere barn for å sikre at alle blir godt ivaretatt ved oppstart.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner

 • Styrer: Nina Kristoffersen
 • Foreldrekontakter: Kontaktinformasjon til disse oppgis ved kontakt med barnehagen