Hvordan søke

Klikk her for å søke via digitalt søknadsskjema.

Først identifiserer deg ved å logge deg inn via ID-porten, fyller deretter ut skjema og sender kommunen. 

Skal det serveres alkohol?

Dersom det skal søkes om skjenkebevilling må det leveres egen søknad om dette. Du sender da inn søknad om skjenkebevilling - for enkelt anledning/ambulerende.

Hva gjør Innbyggertorvet med søknaden din?

Kommunen v/Innbyggertorvet har koordineringsansvaret for å bistå arrangørene med planleggingen av arrangementene. På den måten slipper arrangørene selv å ha oversikt over hvilke etater som blir berørt og hvilke tillatelser som må innhentes. 

Når søknaden er mottatt, kontakter Innbyggertorvet selv instanser/enheter som antas å bli berørt av arrangementet, og ber de uttale seg om relevante forhold i søknaden. Utenom kommunale enheter/kontorer kan dette bl.a. være Politiet, Brannvesenet, Statens vegvesen eller Mandal Parkering. 

Innbyggertorvet fatter vedtak utfra innkomne kommentar.