Svømmehallen i Mandalshallen

Svømmehallen er en del av Mandalshallen og stod ferdig i 1974. 

For mer informasjon: mandalshallen.no

Laudal svømmehall

Svømmehallen er en del av Laudal skole og stod ferdig i 1985.

Priser og ansvar

  • Enkeltpersoner kr. 20,- pr gang.
  • Familie kr. 40,- pr gang

Betalingen legges i konvolutt i postkasse i svømmehallen. På grunn av vedlikehold/ renhold må antall badende skrives på konvolutten.

NB: Alle brukere har ansvar for å rydde etter seg og låse døren til svømmehallen etter bading. 

Åpningstider 

  • Laudal svømmehall er kun åpen for aktivitet i regi av lag og foreninger med tildelt treningstid. 
  • Laudal svømmehall holder åpent fra og med uken etter skolens høstferie og frem til og med skolens påskeferie.  
  • Laudal svømmehall er stengt i skolens jule- og vinterferie. 

Kontakt:

 idrett@lindesnes.kommune.no


Trenings-/ åpningstider i Laudal svømmehall 2022-2023

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tid
 
Vannpuls
      14.30
Småbarn-svømming Vannpuls   Heddeland botjeneste Laudal og Øyslebø oppvekstsenter 15.00
Småbarn-svømming Vannpuls   Heddeland botjeneste Laudal og Øyslebø oppvekstsenter 15.30
Heddeland botjeneste Bruskelandsheia Bygdelag Finsådal vel Heddeland botjeneste Laudal og Øyslebø oppvekstsenter 16.00
Heddeland botjeneste Bruskelandsheia Bygdelag Finsådal vel   Manneskaret vel 16.30
Laudal vel Mandal svømmeklubb Framsteg IL   Manneskaret vel 17.00
Laudal vel Mandal svømmeklubb Framsteg IL Øyslebø vel Marnardal ungdomslag 17.30
Bjelland vel Mandal svømmeklubb
Bruskelandsheia Bygdelag
Øyslebø vel Marnardal ungdomslag 18.00
Bjelland vel
Øyslebø vel
Bruskelandsheia Bygdelag
Laudal vel
Bue fiskeri
18.30
 
Øyslebø vel
Fidjestøl vel
Laudal vel
Bue fiskeri
19.00
 
Solheim vel
Fidjestøl vel
Kleveland fiskeri
 
19.30
 Gangså vel
Solheim vel
Finsådal vel
Kleveland fiskeri
 
20.00
 Gangså vel
 
Finsådal vel
Gangså vel
 
20.30
Bruskelandsheia Bygdelag
 
Marnardal vel
Gangså vel
 
21.00
Bruskelandsheia Bygdelag
 
Marnardal vel
 
  21.30