Slik søker du

Du må søke innen 7. april 2024.

Klikk her for å søke om tilskudd til grønne møteplasser.

Du identifiserer deg via ID-porten.  Saksbehandlingen går raskere når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

Du må vedlegge kart som viser området du søker tilskudd til, og det er en fordel for deg og oss om du vedlegger bilder av det aktuelle området. 

Utbetaling av tilskudd

Hvis tilskudd er innvilget må kvittering på innkjøp av utstyr skannes og sendes før utbetaling til: post@lindesnes.kommunen.no. E-posten må merkes med "Tilskudd - grønne møteplasser, velforeningens navn og hvem som sender inn".

Tilskuddene vil bli utbetalt innen 1. desember 2024 etter at tiltaket er dokumentert utført.

Kort om ordningen

Teknisk drift har oppgaven med å fordele midlene etter søknad fra velforeninger eller tilsvarende gruppe av beboere i et område. Det er ikke gitt spesifikke retningslinjer for tiltakenes form, innhold, hensikt eller utforming, og dermed heller ikke gitt spesifikke tildelingskriterier.

Trenger du hjelp med søknaden?

Vi kan i noe grad bistå med råd og veiledning i forbindelse med utforming av tiltaket m.m.

Kontaktperson

Harald Øyslebø

Hvordan blir søknaden behandlet?

Teknisk drift vil på eget grunnlag vurdere søknadene/tildele midler innenfor rammen. Svar på søknaden vil foreligge i løpet av mai måned.