Influensavaksinen

Risikoer ved influensa

Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og flere kroniske sykdommer kan bli verre. Alvorlige komplikasjoner som følge av influensa kan føre til at du må på sykehuset. Har du hjerte-/karsykdommer er du mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. En alvorlig influensasykdom kan føre til varig svekket helse og økt behov for hjelp.

Gravide

Gravide som får influensa har noe økt risiko for dødfødsel. Friske gravide er også mer utsatt for følgesykdommer ved influensa, som for eksempel lungebetennelse, enn friske kvinner som ikke er gravide.

Spebarn som får influensa kan også være alvorlig. Tar mor influensavaksinen under graviditeten er hun beskyttet gjennom svangerskapet og barnet er beskyttet mot influensa den første tiden etter fødselen. Barn født for tidlig er anbefalt å få influensavaksinen. Særlig de født før uke 32. Det gjelder barn fra 6 måneder til 5 år.

Hvem er anbefalt å ta influensavaksinen?

På FHI kan du se om du befinner deg i en av risikogruppene og om du derfor bør ta influensavaksinen årlig. Se oversikten her.

Hvordan får jeg tatt sesonginfluensavaksine

Det er fastlegene som tilbyr influensavaksine til sine pasienter. Vaksinen er nå tilgjengelig og kan tas samtidig med koronavaksinen. Kommunen setter også vaksine til beboere i institusjon og helsearbeidere. Beboere på institusjoner får egne tilbud. For helsepersonell vil det bli egne drop-in vaksinasjonsdager på flere steder i kommunen.

Hva koster influensavaksinen?

Helsearbeidere får dekket vaksineutgiften av arbeidsgiver. Andre må betale en egenandel. Prisen for selve vaksinen er 100 kr, i tillegg kommer vaksinasjonsstedets takst.

Koronavaksinen

Om koronavaksinen som tilbys nå

Koronavaksinen som du kan ta nå er tilpasset de virusvariantene som er antatt vil dominere fremover. Barn fra 6 måneders alder. Innholdet i vaksinen er tilpasset de ulike aldersgruppene 6 måneder- 4 år, 5-11 år, og 12 år og oppover.

Hvor kan jeg få tatt koronavaksinen?

Det er fastlegene som setter koronavaksine på sine listepasienter. For de som har fastleger utenfor Lindesnes kommune som ikke tilbyr vaksinering kan vaksinekontoret sette på de som er i risikogruppene. Andre henvises til apotek.

Det bør gå 6 måneder mellom oppfriskningsdosene og 4 måneder fra gjennomgått koronasykdom.

Trenger jeg å ta oppfriskningsdose?

Alle over 65 år bør ta både koronavaksine og influensavaksine. I tillegg bør voksne med kronisk sykdom, de med alvorlig fedme eller gravide også ta begge vaksinene. Det er bare barn med alvorlig sykdom som bør ta koronavaksinen og influensavaksinen.

Helsepersonell trenger ikke å ta oppfriskningsdose av koronavaksinen med mindre de er i gruppen over 65 år eller har kroniske sykdommer.

På FHI kan du se om du befinner deg i en av risikogruppene og om du derfor bør ta oppfriskningsdose av koronavaksinen. Se oversikt over risikogruppene her.

Hva koster koronavaksinen?

Koronavaksinen er gratis.

Pneumokokkvaksinen

Hva er Pneumokokker?

Pneumokokker er en gruppe bakterier som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. Det kan også gi mer alvorlige sykdomsforløp som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse. Du kan bli så syk at det er nødvendig med sykehusinnleggelse, ofte med behov for intensivbehandling. Dødeligheten er høy. 

Hvem er i risikogruppen for å bli alvorlig syk?

På FHI sine sider ligger det en oversikt over hvem som bør ta pneumokokkvaksinen. Se oversikten på FHI her.

Hvordan kan jeg få tatt pneumokokkvaksinen?

Vaksinen kan fås ved henvendelse til fastlegen. Den anbefales tatt hvert sjette år.

Det må være minst 1 uke mellom denne vaksinen og korona og sesonginfluensavaksinen.

Hva koster pneumokokkvaksinen?

Prisen for selve vaksinen er 350 kr pluss omkostninger ved å sette vaksinen. Noen mindre pasientgrupper kan få vaksinen på blå resept.