Partier og representanter i det nye kommunestyret

De 39 plassene i det nye kommunestyret ble fordelt på denne måten:

 • Fremskrittspartiet: 9
 • Venstre: 6
 • Høyre: 6
 • Arbeiderpartiet: 5
 • Kristelig Folkeparti: 4
 • Sosialistisk Venstreparti: 3
 • Senterpartiet: 2
 • Industri og Næringspartiet: 2
 • Miljøpartiet de Grønne: 1
 • Konservativt: 1

Følgende kandidater er valgt inn fra partiene som stilte liste. Vararepresentanter er listet opp nederst.

Fremskrittspartiet

 1. Alf Erik Andersen
 2. Åse Michaelsen
 3. Ronni Ellefsen
 4. Torry André Ljosland Vatne
 5. Paul Storholt
 6. Kjetil Windsland
 7. Hedda Stusvik
 8. Ronny Blix
 9. Trine Hjelmaas Thu

Venstre

 1. Randi Fredriksen
 2. Per Olav Skutle
 3. Unn Liestøl Larsen
 4. May Lis Furenes
 5. Asle Nesland
 6. Ingvild W. Thorsvik

Høyre

 1. Paal Pedersen
 2. Åshild Schmidt
 3. Line Skaar
 4. August Fjeldskår
 5. Johannes Strømberg
 6. Per-Terje Gabrielsen

Arbeiderpartiet

 1. Even Tronstad Sagebakken
 2. Ina Birkeland
 3. Anna Kristine H. Ausland
 4. Jan Øyvind Åvik
 5. Åse Lill Kimestad

Kristelig Folkeparti

 1. John Kittelstad
 2. Johanna Engamo
 3. Svein Jarle Haugland
 4. Margrethe Holte

Sosialistisk Venstreparti

 1. Britney Røyland
 2. Morgan Salminen
 3. Mariann Amstrup-Sondresen

Senterpartiet

 1. Per Goldmann Nilsen
 2. Astrid Kolstad Varhaug

Industri og Næringspartiet

 1. Geir Pedersen
 2. Ragnar Elling Granlund

Miljøpartiet de Grønne

 1. Elisabeth Lindland

Konservativt

 1. Oddbjørn Håland

 

Vararepresentanter:

 • Margareth Bjørtvedt (Sosialistisk Venstreparti)
 • Jan Helge Hjellnes (Sosialistisk Venstreparti)
 • Eva Hinlo (Sosialistisk Venstreparti)
 • Sølvi Gjerdal Thomassen (Sosialistisk Venstreparti)
 • Brit Mjåland (Sosialistisk Venstreparti)
 • Åse Wetrhus (Sosialistisk Venstreparti)
 • Einar Ims (Konservativt)
 • Eli Anne Sjølingstad (Konservativt)
 • Bjørg Manflå (Konservativt)
 • Jan Ivar Lindland (Konservativt)
 • Kristian Køvener (miljøpartiet de Grønne)
 • Gerhard Spikkeland (miljøpartiet de Grønne)
 • Øystein Steinsvåg (miljøpartiet de Grønne)
 • Sara Guttormsen (miljøpartiet de Grønne)
 • Olevine Chanogann Fidjestøl (Senterpartiet)
 • Jenny Vendelbo Moland (Senterpartiet)
 • Nils Skuland (Senterpartiet)
 • Kjell Arne Leland (Senterpartiet)
 • Tomine Lysestøl (Senterpartiet)
 • Ole Henrik Golf (Venstre)
 • Asle Ydestad Tellefsen (Venstre)
 • Egil Johannesen (Venstre)
 • Frida Grimestad Udøy (Venstre)
 • Sigurd Bjørn Kastrud (Venstre)
 • Arild Tharaldsen (Venstre)
 • Ulf Morten Singstad (Venstre)
 • Morten Gabrielsen (Venstre)
 • Eline Brønn (Venstre)
 • Cato Ree-Johansen (Industri og Næringspartiet)
 • Geir Gjevang (Industri og Næringspartiet)
 • Einar Wiggo Kylland (Industri og Næringspartiet)
 • Asbjørn Michailoff Pettersen (Industri og Næringspartiet)
 • Patrick Bears (Industri og Næringspartiet)
 • Ove Hestad (Fremskrittspartiet)
 • Trond Madsen (Fremskrittspartiet)
 • Arne Landsverk (Fremskrittspartiet)
 • Kaare Hjorth (Fremskrittspartiet)
 • Nina Bø Egeland (Fremskrittspartiet)
 • Anne Lund Sjøstrand (Fremskrittspartiet)
 • Kenneth Jensen (Fremskrittspartiet)
 • Joachim D. Kerim (Fremskrittspartiet)
 • Johan Oskar Høines (Fremskrittspartiet)
 • Kjell-Ove Nome (Fremskrittspartiet)
 • Monica Backstrøm (Fremskrittspartiet)
 • Susann Sandtner-Thomas (Fremskrittspartiet)
 • Jan Inge Gjedrem (Kristelig Folkeparti)
 • Gunnar Gulli (Kristelig Folkeparti)
 • Georg Gulli (Kristelig Folkeparti)
 • Torunn Westermoen (Kristelig Folkeparti)
 • Anne Katrine Sandnes Ebitu (Kristelig Folkeparti)
 • Håvard Kyte (Kristelig Folkeparti)
 • Elisabeth Gulli Igland (Kristelig Folkeparti)
 • Lars Bentsen (Høyre)
 • Vidar Tjelland (Høyre)
 • Kirstin Slotten Staurseth (Høyre)
 • Katrine Langseth (Høyre)
 • Bjørn Hunt (Høyre)
 • Ole Bent Røiseland (Høyre)
 • Jarl Pedersen (Høyre)
 • Reidar Svendsen (Høyre)
 • Brede Pedersen (Høyre)
 • Kenneth Hjorth Rafaelsen (Arbeiderpartiet)
 • Inga E. Fjeldsgaard (Arbeiderpartiet)
 • Dennis Torkelsen (Arbeiderpartiet)
 • Oliver Tregde (Arbeiderpartiet)
 • Cato Andersen (Arbeiderpartiet)
 • Kristin Solaas Haraldstad (Arbeiderpartiet)
 • Liv Else Kallhovd (Arbeiderpartiet)
 • Spogmy Jabarkhil (Arbeiderpartiet)

Her kan du stemme

På valgdagene må du stemme i Lindesnes kommune hvis du er manntallsført her. Du kan stemme i alle kommunens valglokaler frem til kl. 20.00

 • Lindesnes: Sparebank Sør hallen, Spangereid skole og Vigmostad grendehus.
 • Mandal: Mandalshallen, Frøyslandshallen, Holumshallen og flerbrukshallen på Ime.
 • Marnardal: Marnar aula, Bjellandshallen og Laudal skole.

valglokaler.no finner du kart og adresse til alle valglokalene.

Hva trenger jeg for å stemme?

Det eneste du trenger for å stemme er godkjent legitimasjon som minimum inneholder navn, bilde og fødselsdato. Eksempler på dette er:

 • Pass - utgått pass aksepteres også
 • Førerkort - inkludert digitalt førerkort i app
 • Bankkort med bilde
 • Nasjonalt ID-kort

Husk at det digitale valgkortet ikke er legitimasjon, men ha det gjerne tilgjengelig når du skal stemme. Det samme gjelder for de som får valgkort tilsendt i posten. 

Kan jeg stemme?

Du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget hvis du er

 • Norsk statsborger som er fylt 18 år innen 2023, og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Statsborger i andre nordiske land som er fylt 18 år innen 2023, og som er blitt folkeregisterført bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som er fylt 18 år innen 2023, og har vært folkeregisterført som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen.

Har jeg stemmerett i Lindesnes?

Du har stemmerett i Lindesnes dersom det er her du er folkeregistrert som bosatt per. 30. juni 2023. Husk at dette ikke nødvendigvis er det samme som postadressen din. Alle som har stemmerett i Lindesnes blir ført opp i vårt manntall. Hvis du er usikker på hvor du har stemmerett, kan du sjekke valgkortet ditt. 

Husk at på valgdagen så kan du bare stemme i den kommunen du har stemmerett. 

Slik stemmer du

Når du kommer til et valglokale blir du møtt av en valgmedarbeider som viser deg gangen i stemmegivningen. Du kan også lese om hvordan du stemmer og hvordan du gjør endringer på stemmeseddelen på Valgdirektoratet sine nettsider.

Det er ikke mulig å stemme digitalt/på nett ved nasjonale valg i Norge.

Hjelp til å stemme

Hjelp til å stemme i valglokalene

Alle valglokalene i Lindesnes er tilrettelagt for at alle skal kunne avgi sin stemme. Våre valgmedarbeidere er også der for å forklare hvordan du kan stemme eller hjelpe deg med selve stemmegivningen. Alle valgmedarbeidere har taushetsplikt, slik at valget ditt forblir hemmelig også dersom du trenger hjelp. Hvis du har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse kan du også få hjelp av en selvvalgt ledsager. 

Se hvem som stiller til valg

Valgstyret i Lindesnes kommune godkjente 11. mai 12 listeforslag til kommunestyrevalget 2023. Ved fylkestingsvalget er det 20 partier som stiller til valg.

Se hvem som stiller til kommunestyrevalget i Lindesnes

Se hvem som stiller til fylkestingsvalget i Agder (fylkeskommunen har fjernet dette fra sin nettside, lenken virker derfor ikke).

Hva mener partiene?

Lurer du på hva partiene mener og hvem du skal stemme på? De fleste partiene som stiller til valg sender sammen med kommunen informasjon om valget, partiprogram og partilister til alle husstandene i begynnelsen av forhåndsstemmeperioden. Partiene som deltar på denne utsendelsen er: Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, MDG, SV, Rødt, Norgesdemokratene, Konservativt og Industri- og næringspartiet. Du kan også finne informasjon på partienes nettsider eller snakke med politikere på stand gjennom valgkampen.