Avdeling

Vi er en en - avdelings barnehage, men deler oss i gruppene Solstråla (0 -3 år) og Regnbuen (3 - 6 år).

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Vi er opptatt av et nært foreldresamarbeid der vi sammen kommer frem til gode løsninger for barnet.

Gjennom IST Home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til Vigmostad skole, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.01.24
 • 02.04.24
 • 10.05.24

Barnehagens beliggenhet

Barnehagen ligger i hjerte av bygda vegg i vegg med Vigmostad privatskole. Vi har flere fine turområder i nærheten; blant annet en gapahuk bak kirken. Vi har tilgang på skolegården og gymsal.

Våre fokusområder

Overordnet fra Lindesnes kommune: entreprenørskap, språk, lesing og skriving, digitalisering og inkludering.

Vigmostad barnehage har jobbet godt med verdiene sine som ligger til grunn for en felles voksenrolle med et godt barnesyn i bunnen. Ansatte i Vigmostad barnehage jobber kontinuerlig med å undre seg, forstå og legge til rette for barnet både individuelt og i gruppa.

Kosthold i barnehagen

 • Hver dag serverer vi to måltider. 
 • Hver dag serverer vi et måltid med frukt.
 • Tre dager i uka baker vi grovt brød eller rundstykker
 • En dag i uka serverer vi havregrøt
 • Ca. tredje hver uke serverer vi et varmt måltid.

Vi følger helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Vi er en liten barnehage som er sammen store deler av dagen på tvers av gruppene. Barna blir dermed godt kjent med store og små på tvers av avdelingene.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Vi er samlokalisert med skolen. Barnehagebarna leker mye på skolegården og kjenner til elevene og de ansatte på skolen. Barna går på SFO i barnehagen som er med å gjøre overgangen ekstra myk.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner

 • Styrer: Kari Kvinen Kaldheim 
 • Foreldrekontakter: kontaktinformasjon til foreldrekontakter oppgis ved kontakt med barnehagen.