Testing

Det er ikke lenger noe anbefaling om at personer som ikke er i risikogruppene skal teste seg ved symptomer.

Trenger du likevel å teste deg, kan du ta en selvtest hjemme, eller ta kontakt med fastlegen din. Hvis du er syk og i tvil etter selvtest, er det fastlegen som bestemmer om du skal ta en PCR-test. PCR-testen tas eventuelt da hos fastlegen.

Anbefaler test for personer i risikogruppene

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 selvtester seg i inntil fire dager ved luftveissymptomer, og får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid ved påvist covid-19.

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutviklingen for personer med høy risiko for å bli alvorlig syke.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege. Paxlovid er reseptbelagt.  

Les mer på Helsenorge sine nettsider.

De som har størst risiko for alvorlig sykdom er:

 • De med høy alder (Over 65år)
 • De med alvorlig immunsvikt
 • De med kroniske sykdommer, særlig
  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom
 • Uvaksinerte over 50 år

Vi deler ut gratis selvtester på kommunens innbyggertorv/bibliotek/kiosk i Øyslebø, på Vigeland og i Buen kulturhus i Mandal i hele åpningstiden.

Testing i forbindelse med reise

Trenger du dokumentasjon på negativ test i forbindelse med reise, må du kontakte en privat aktør som tilbyr slik testing.

Alvorlig syk og trenger legehjelp?

 Er du alvorlig syk og trenger legehjelp utenom kontortid, kan du ta kontakt med legevakten på tlf. 116117.

Selvtest

Vi deler ut gratis tester på  innbyggertorvene/bibliotek/kiosk i Øyslebø, på Vigeland og i Buen kulturhus i Mandal i hele åpningstiden.

Åpningstider:

 • ​Buen kulturhus: 
  Mandag kl.10-17, tirsdag - lørdag kl. 10-21, søndager kl. 14-21.
  Adresse: Havnegata 2, 4515 Mandal. 
 • Kulturtorvet på Vigeland:
  Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-16, fredager kl. 10-15. 
  Adresse: Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes.
 • Innbyggertorvet/biblioteket på Øyslebø:
  Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 10-19.
  Adresse: Marnar Aula, Øyslebøveien 54, 4532 Øyslebø.

 Selvtestene er gratis.

Hva gjør du hvis du tester positivt på selvtesten?

 • Hvis du føler deg syk, bør du være hjemme til formen er god.
 • Ta kontakt med lege hvis symptomene er alvorlige eller ikke går over.
 • Ta alltid kontakt med lege hvis du er bekymret for et barn eller en person du har omsorg for.
 • Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har symptomer.
 • Barn i barnehage og skoleelever anbefales å holde seg hjemme hvis de er syke, men behøver ikke å teste seg. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.

Du trenger ikke lenger registrere det positive prøvesvaret på kommunens nettside. 

Hvis du har behov for en PCR-test kan du ta den hos din fastlege.​ 

Testing i forbindelse med utenlandsreise

Reglene for koronasertifikat varierer fra land til land. Det er den enkeltes ansvar å oppdatere seg på reglene som gjelder for de ulike landene. Du finner mer informasjon på UDI sine nettsider.  

Dersom du trenger dokumentasjon på negativ koronatest i forbindelse med reise, kan du bestille test (fit-to-fly/reiseattest) ulike steder. Sjekk gjerne med egen lege. Blant steder som har tilbud om dette på sine nettsider er disse stedene i Kristiansand : Søgne legesenter,  Søm legesenter og Sør Arena legesenter.

Dokumentasjon på testsvar

Testsvaret finner du i koronasertifikatet ditt, som du finner her. Hvis du ikke kan klare å skrive ut selv, kan vi hjelpe deg på innbyggertorvene i Øyslebø, på Vigeland og i Mandal. Du må møte opp personlig og ha med gyldig legitimasjon. Vi kan ikke skrive ut koronapass på vegne av andre.