Da er du velkommen til å ta kontakt med Jordmortjenesten eller Helsestasjon for ungdom i kommunen som vil kunne gi deg hjelp og støtte. 

Du kan også kontakte Stiftelsen Amathea, som er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide.