Oppfølging

Standardtilbudet er 8 - 9 kontroller, hvorav en er med ultralyd. Kontrollene er frivillige og gratis. Du velger selv om du vil gå til jordmor, fastlege eller en kombinasjon. I tillegg til faste kontroller blir det satt opp ekstratimer ved behov. Har du ønsker og behov utover dette, retter vi oss etter det så langt det er mulig.

Målet er:

  • at du skal oppleve et positivt, normalt og godt svangerskap
  • at du skal føle deg trygg i en ny situasjon
  • at du kan forberede deg aktivt til fødsel og foreldreoppgaven

Ved første kontroll snakker vi en del om kosthold og livsstil. Det beregnes KMI i forhold til høyde og vekt og det blir videre oppfølging i forhold til dette.
Etter uke 12 blir det tatt blodprøver hos legen. Det vanlige er å sjekke blodprosent, jernlager, blodtype, RH-status, antistoff, HIV-test og syfilis-test. En morgenurinprøve sendes til sjekk på bakterier. Blodprosenten kontrolleres i uke 28. Andre prøver ved behov. Blodtrykk og urin sjekkes hver gang.

Alle førstegangsfødende gis tilbud om fødselforberedende kurs som jordmor holder på helsestasjonen. Barnefar/ partner eller den du ønsker å ha med ønskes velkommen til å delta.

Når svangerskapet nærmer seg slutten er det viktig å tenke på at fødselen kan starte tidligere enn antatt.

Når må du til kontroll?

Du velger selv om du ønsker å gå til kontroll hos lege eller jordmor, og hvor ofte (f. eks. annenhver gang). 

Dersom det er ting du lurer på, noter gjerne spørsmålene og ta dem med til kontrollene. 
Husk å ta med Helsekort for gravide og urinprøve til hver kontroll. 

Kontroll: Uke: 
1. Jordmor - tidlig samtale 6 - 8
1. Lege - blodprøver og urindyrkning 12 - 13
2. Fødepoliklinikk/ ultralyd 17 - 19
3. Jordmor eller lege 24
4.  Jordmor eller lege 28
5.  Jordmor eller lege 32
6.  Jordmor eller lege 36
7. Jordmor eller lege 38
8.  Jordmor eller lege 40
9. Ev. ekstrakontroller  

 

Forandringer i svangerskapet?

Forandringer kan være: 

  • en blødning (uansett lite eller mye, lyst eller mørkt)
  • at vannet går
  • vedvarende smerter i magen
  • regelmessige sammentrekninger i livmoren (rier)
  • lite fosterbevegelser eller at du er i tvil om hva som skjer

Dersom du skulle merke forandringer, ring eller reis til Fødeavdelingen Sørlandet sykehus HF. 

Telefonnummer du kan ringe ved forandringer i svangerskapet

SSHF, Kristiansand  38 07 40 88
 38 07 40 90
SSHF, Flekkefjord  38 32 73 10
Dagtid Ring din fastlege eller jordmor
Legevakten  116 117
Akutt nødhjelp  113

Går du på overtid?

Ved overtid 7 dager (etter ultralydtermin) får du time på svangerskapspoliklinikken. Igangsetting av fødsel er ved 11 dager over termin.

Etter fødsel

Når helsestasjonen mottar fødselsmelding fra sykehuset, eller du selv gir beskjed til jordmor om at du har født, så opprettes kontakt for å avtale hjemmebesøk og vektkontroll og videre kontroller av barnet.