Utsnitt av kartløsning
Utsnitt av kartløsning

Reguleringsplan vist i kart

Skriv inn adressen i søkefeltet øverst til venstre på siden. Når du har søkt opp adressen, får du opp en meny på høyre side av skjermen. Klikk på øyesymbolet for å se innholdet du har valgt, og på pil ned for å åpne undermenyer.

Finn regler og bestemmelser på kartet
Klikk på "Vis planinformasjon" nederst i menyen for å finne plandokumentene for den aktuelle eiendommen. 

Kartløsningen

Hvordan finne plan i Planarkivet?

I vårt planarkiv kan du søke på enten planid (plannummer) eller plannavn om det er kjent for deg. Når du har funnet det du søker etter vil du få opp detaljert formasjon som plankart, planbestemmelser, oversikt over eventuelle dispensasjoner fra plan og ikrafttredelsesdato.  

Planarkivet