Ansvarsområder

Geodataavdelingen har ansvar for både oppmålingsforretninger inkludert markarbeid, matrikkelføring, ajourhold av (kommunens planregister, FKB, AR5), teknisk tegning av kommunale planer, bistå byggesaksavdelingen ved matrikkelføring av bygg og adresser og drift av kommunens kartløsninger.