Hva slags type belastning?

Hva som oppleves som belastning er individuelt. Men belastninger som er så omfattende at du ikke er i stand til å mestre dem på en måte som du selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være:

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet.
  • ​Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer.
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

Hva går kurset ut på?

Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder og øvelser er en viktig del av kurset.

Målet med kurset

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til både arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.
Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Metode

Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring og følger kursboken "Kurs i mestring av belastning – et kurs basert på kognitiv metode". 

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgård.

Kurset er økonomisk støttet av Helsedirektoratet og det gjennomføres i regi av Fagakademiet.

Mer informasjon om KiB, finner du på hjemmesidene til: 

Samtale i forkant av kurset

Alle som melder seg på KiB skal ha en samtale i forkant av kurset med kurslederne. Under samtalen går vi kort gjennom innhold og arbeidsmetoder på KiB. Samtalen er viktig for å finne ut om dette er det rette tilbudet for deg. Det blir her avgjort, sammen med deg, om du får tilbud om å delta på kurset.

Praktisk informasjon om kurset

Det er dessverre ingen planlagte kurs fremover.

Kurstidspunkt alle dager: Tirsdager kl. 12:30 – 15:00

Sted: Lindesnes læringssenter (2. etg. over Gustav Pedersen)


Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 9 ganger, og hver samling har en varighet på 2,5 time pr. uke. 

Det er vanligvis 8 – 14 deltakere på hvert kurs. 

Ta med evt. kaffe/te selv pga smittevernregler.

Kursboka «Kurs i mestring av belastning» er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Du får denne utdelt på første samling.

Kursavgiften er på kr. 400,- 

Påmelding og kontaktinformasjon

Påmeldingsfrist

 

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon og/eller påmelding til kursledere er: 

 91 67 63 86 Monica Danielsen

 99 46 09 14 Irene Gunnestad