Hva slags type belastning?

Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastninger som er så omfattende at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være:                                                                             

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet                                                                                                           
  • Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer                                                                                         
  • Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

Hva går kurset ut på?

Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder og øvelser er en viktig del av kurset.

Målet med kurset

Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.
Målet er at kursdeltakerne skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Metode

Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring og følger kursboken "Kurs i mestring av belastning – et kurs basert på kognitiv metode". 

Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgård.

Kurset er økonomisk støttet av Helsedirektoratet og det gjennomføres i regi av Fagakademiet.

Mer informasjon om KiB, finner du på hjemmesidene til: 

Viktig - forsamtalen

Alle som melder seg på KiB skal ha en forsamtale med kurslederne. På forsamtalen går vi kort gjennom innhold og arbeidsmetoder på KiB. Forsamtalen er viktig for å finne ut om kurset er det rette tilbudet for deg. På forsamtalen blir det avgjort, sammen med deg, om du får tilbud om å delta på kurset.

Praktisk informasjon om kurset

Pga koronasituasjonen er det dessverre uklart når vi kan få startet opp neste KiB kurs.  


Sted: Frisklivssentralen «sykehjemmet», Lars O. Røllandsgt 7, Mandal, 1 etg


Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer pr. uke. 

Det er vanligvis 8 – 14 deltakere på hvert kurs. 

Kursboka «Kurs i mestring av belastning» er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Du får denne utdelt på første samling.

Påmelding og kontaktinformasjon

Påmeldingsfrist

Nærmere beskjed kommer. 

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon og/eller påmelding