Kommunens sykehjem

I Lindesnes kommune har vi sykehjemsavdelinger i Mandal, Marnardal og på Vigeland:

 • Mandal sykehjem

  På Mandal sykehjem har vi følgende tilbud: 

  • Avdeling 2 og 3. Dette er ordinære avdelinger for mennesker med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling
  • Avdeling 4. Dette er en skjermet avdeling for mennesker med kognitiv svikt som har blitt utredet og fått diagnosen demens.
  • Avdeling 5. Dette er en forsterket skjermet avdeling, for mennesker med ulike former for demens og andre nevropsykiatriske sykdommer, hvor det er behov for forsterkede tiltak for å forebygge skade
  • Korttidsplasser.
 • Marnardal omsorgssenter 

  På omsorgssenteret i Marnardal er det to tilbud

  • En på ordinær avdelinger for mennesker med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling.
  • En skjermet avdeling for mennesker med kognitiv svikt som har blitt utredet og fått diagnosen demens.

Kommunen har også omsorgsboliger hvor det er mulighet for å få hjelp hele døgnet. Dette vil av og til være et alternativ til en sykehjemsplass. 

Slik søker du om plass

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker om plass.

Du finner også informasjon om hvordan du klager på et vedtak på denne siden.

Når du har søkt vil du få besøk av helsepersonell som kartlegger helsetilstanden din, for å vurdere hvilke behov du har. 

Hvem kan søke om langtidsplass på sykehjem?

For å få langtidsplass på sykehjem må du ha varig sykdom, skade, lidelse eller nedsatt funksjonsevne, og omfattende behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, som ikke kan ivaretas av hjemtjenesten. 

Før du får plass vil kommunen forsøke og/eller vurdere andre hjelpetiltak som for eksempel:

 • bistand fra familie og nettverk eller frivillige tilbud
 • trygghetsskapende tiltak som trygghetsalarm eller andre velferdsteknologiske løsninger
 • sosiale støttetiltak som dagsenter
 • tilpasning av bolig eller alternativt botilbud
 • oppstart av eller økte helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 • korttids- eller avlastningsopphold i institusjon

Ønskene til søkeren og pårørende vil bli tatt med i vurderingen av søknaden.

Dersom din ektefelle/samboer fyller vilkårene for langtidsopphold i sykehjem eller omsorgsboliger med mulighet for hjelp hele døgnet, skal kommunen tilby dere å bo sammen dersom det er mulig og begge ønsker det.

Hvilket tilbud får du på sykehjemmet?

Når du bor på sykehjemmet vil du få hjelp fra ansatte gjennom hele døgnet. 

 • Du vil få behandling, omsorg og nødvendig assistanse. 
 • Du kan delta i felles måltider og andre aktiviteter
 • Du kan få besøk av familie og venner når du ønsker.

Langtidsopphold i ordinær avdeling: 

 • tildeles til personer med demens, kognitiv svikt, og/eller store somatiske helseutfordringer
 • tildeles til de som ikke har behov for skjerming, men trenger den tryggheten og nærhet til helsepersonell som ikke kan ivaretas i andre typer boliger.

Langtidsopphold i skjermet avdeling:

 • tildeles vanligvis til personer med kognitiv svikt som har blitt utredet og fått diagnosen demens.
 • det er behov for skjerming og tett oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.

Langtidsopphold i forsterket skjermet avdeling:

 • tildeles vanligvis til personer med ulike former for demens og andre nevropsykiatriske sykdommer med store utfall av sin hjerneskade/sykdom
 • det er behov for økt kompetanse og forsterkede tiltak for å forebygge at vedkommende ikke er til fare for seg selv eller andre.

Ved endringer i helsetilstanden din vil helsepersonell vurdere om du trenger et annet tilbud og det kan bli nødvendig å flytte. 

Samarbeid med pårørende

Vi ser på de pårørende som en ressurs og ønsker god kommunikasjon og et godt samarbeid. Dette er viktig for at vi skal kunne gi hver enkelt beboer best mulig oppfølging og skape fine opplevelser og glede ved ulike aktiviteter. 

Som pårørende er du hjertelige velkommen på besøk. Dersom du er glad i en prat, spiller et instrument eller liker å synge, så setter vi stor pris på om du vil dele dette med oss. Du må også gjerne ta med beboere på en spasertur eller tur ut i hagene ved sykehjemsavdelingene våre. 

Alle som flytter inn på sykehjemmet får en primærkontakt og en sykepleier/ vernepleier som har et spesielt ansvar for deg. Den viktigste dialogen om tjenestene du får er mellom deg, dine pårørende/verge og disse kontaktpersonene. 

Hva koster det?

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi. Prisliste finner du lengre nede på siden.