Om Underøy

Underøy er et ettertraktet turområde, men området er spesielt. Store deler av øya er landbruksområder som er i privat eie, og det er drevet landbruk her i flere generasjoner. Siden deler av øya også er innmark med dyrket mark og dyr på beite, er det viktig å vise aktsomhet og ta hensyn når man ferdes på øya.

Lindesnes kommune har april 2022 satt opp informasjonstavler og skilter om ferdsel til friluftslivsområdene på øya. Vær vennlig å les informasjonstavlene og følg skiltingen. Da blir det enklere å ta seg rundt på en god måte som tar hensyn til både beboere, landbruk, dyrket mark og husdyr på øya.

Om friluftslivsområdene på øya

På Underøy er det både innmark og utmark, statlige sikrede friluftslivsområder i Sandvika, Mollen og Hoveheia. Mens alle har ferdselsrett til fots i utmark - også i strandsonen langs sjøen, er det ikke ferdselsrett på innmark (merket lysegrønt i kartet).

Vi ønsker at besøkende skal parkere ved Sandvika friområde, og gå eller sykle videre ut på øya.

 • Fra parkeringsplassen er det kort vei til idylliske Sandvika friområde (170 m) som ligger østvendt til med sandstrender, bryggeanlegg og toalett.
 • Dersom turmålet er Mollen friluftslivsområde (1,9 km) får du først en god tur til fots eller på sykkel langs bilveien som går gjennom frodig kulturlandskap. Siste hundre meterne er gruslagt sti som fører inn i friluftslivsområdet. Det er tilrettelagt med sti fra kommunal vei, toalett og brygge. Det skal tilrettelegges for sykkelparkering. Mollen friluftslivsområde ligger østvendt midt på øya. Ved steingjerdet som skiller Mollen strand og Kongsodden er det satt opp informasjonstavle. Her kan du også sette fra deg sykkelen. 
 • Hvis du skal til Hoveheia friluftslivsområde, som ligger vestvendt helt i sørenden av Underøy, må du ta båt. Området er kun tilgjengelig fra sjøsiden. Her er bryggeanlegg og gode fortøyningsmuligheter.

Sauene går fritt. Vennligst ikke oppsøk dem, og husk å lukke grindene etter deg.

Sporløs ferdsel og aktsomhet i naturen

Vis hensyn når du ferdes i naturen. Sporløs ferdsel betyr å ikke sette spor etter seg. For deg som er på tur i naturen gjelder det å vise aktsomhet og hensyn til omgivelsene og sette deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av ild, telting og båndtvang. Ta søppel med hjem. 

Turtips Underøy

 • Parker ved Sandvika, nord på øya
 • Gå eller sykle videre
 • Les informasjonstavlene og følg skiltingen
 • Du kan ikke gå i innmark, lysegrønt område på kartet
 • Ikke oppsøk sauene, og lukk grindene etter deg
 • Båt om du skal til Hoveheia
 • Vis hensyn til omgivelsene
 • Ta søppel med deg hjem
 • Sett deg inn i hvilke regler som gjelder for bruk av ild og telt
 • Det er båndtvang hele året
 • Det er ikke tillat å telte på Mollen og Lillenotsanden, men du kan telte i Sandvika, på Kongsodden og på Hoveheia utenom ved dyrenes drikkevannskilde