Normalen er delt i fire hovedkapitler, hvor 2. kapittel sier noe om planmateriale, dokumentasjon og forutsetninger. Kapittel 3 handler om tekniske krav, mens kapittel 4 sier noe om utførelse, kontroll og overtakelse av anlegg.