Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Familiens hus

Familiens Hus er kommunens tverrfaglige kompetansemiljø. Det er en enhet for samordning av kommunale tjenester, som i sum er ment å gi gravide, foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tjenestetilbud i deres nærmiljø. 

 Enhetsleder for Familiens hus

Familiens hus - resepsjon

Familiens Hus består av Lindesnes barneverntjeneste, Familiesenteret, Helsestasjonen ved de tre avdelingene på hhv Vigeland, Mandal og Marnardal, jordmortjenesten og Lindesnes pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Lindesnes PPT

Lindesnes kommune har som mål at alle barn og unge skal oppleve trygghet, tilhørighet og mestring. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å realisere dette. 

Lindesnes barneverntjeneste

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Alle som er bekymret for et barn, bør melde dette til barnevernet.

Familiesenteret i Lindesnes

Familiesenteret arbeider med forebygging og oppfølging av barn og unges psykiske helse i tett samarbeid med familie og nettverk.

Helsestasjonene

Helsestasjonen har som mål å arbeide for god fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom, i samarbeid med foreldre. 

Vi har tre helsestasjoner i kommunen; Marnardal, Mandal og Vigeland.