Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Familiens hus 0-24 år

Familiens Hus 0-24 er kommunens tverrfaglige kompetansemiljø. Det er en enhet for samordning av kommunale tjenester som i sum, er ment å gi gravide, foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tjenestetilbud i deres nærmiljø. 

 Enhetsleder for Familiens hus 0-24

Barnevern Sør

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Alle som er bekymret for et barn, bør melde dette til barnevernet.

Helsestasjonene

Helsestasjonen har som mål å arbeide for god fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom, i samarbeid med foreldre. 

Helsestasjoner i kommunen:

  • Marnardal - Nordre Heddeland 24
  • Mandal - Skarvøyveien 55 (3. etg, ALTI-Mandal)
  • Vigeland - Rådhusveien 9

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et drop-in tilbud for ungdom opp til 25 år. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke å bestille time.

Vi holder til på Helsestasjonen i Mandal i 3. etasje på Alti kjøpesenter.

Mandager kl. 15.00-17.00

I skoleferiene har vi åpent mandager kl. 13.00-15.00 (stengt dersom mandagen faller på en helligdag)

Følg oss gjerne facebook.com/Helsestasjonforungdommandal