Hvordan søker du?

Du søker via digital søknadsskjema som du finner ned på siden under Skjema. Du logger deg på via ID-porten, fyller ut skjema og sender inn søknaden digitalt. Det er også mulig å sende inn søknad via brevpost (postadressen finner du nederst på nettsiden).

Fyll ut skjema, beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Det er anledning til å søke på vegne av andre. Husk da å laste opp eller legge ved fullmakt fra den søknaden gjelder. 

Hvem kan få rehabilitering i hjemmet?

Du kan få rehabilitering i hjemmet etter at du er utskrivningsklar fra sykehus eller døgnrehabilitering. 

Det passer også for deg som bor hjemme, og har sammensatt og komplekse utfordringer, eller dersom du står i fare får å få et funksjonsfall. 

Hva får du?

Rehabiliteringen foregår i 8 uker eller mer. Du vil få oppfølging av et tverrfaglig team.