Ulykke til og fra skole

Det er ikke foreslått eller vedtatt endringer i regelverket om ulykkesforsikring for elever i kapittel 8. Der fremgår det blant annet at "forsikringen skal gi eleven dekning for ulykkesskade som har hendt (...) på veg mellom heim og opplæringsstad".

Kommunens forsikring skal også omfatte elever der foreldrene ikke følger skolens anbefalinger.

Klikk og les mer om ulykkesforsikring for elever 

Generell anbefaling

Skolen kan ikke sette en grense for når elevene kan sykle til skolen, men sykling alene på og ved trafikkert vei bør ikke skje før barna kan de grunnleggende trafikkreglene, sykler godt, har god balanse og kan stoppe.