Uttalelser fra folkehelsekoordinator og naturforvalter i kommunen

-Tjortedal ligger i nedre del av et etablert turområde med merkede stier og rundløyper, og kommunen kjøpte huset med et ønske om at stedet skulle bli til glede for flest mulig, sier folkehelsekoordinator i Lindesnes kommune, Guro Torhildsdatter. 

Roald Larsen, naturforvalter i Lindesnes kommune, sier følgende: Gården Tjortedal er i seg selv et spennende turmål. Våningshuset ligger i et vakkert kulturlandskap som kan tilby flotte akebakker vinterstid og som blir beitet av husdyr sommerstid. Skogen som omkranser beitene er variert, en stor del edelløvskog og har et stort artsmangfold. Opplevelsene står i kø for den som vil. 

-Ja, stedet har et mangfold av muligheter i seg, og en ser for seg at Tjortedal vil trekke folk fra både nærmiljøet og regionen, enten man søker stillhet og natur eller ønsker fellesskap med flere. Her er mange aktivitetsmuligheter og Tjordedal har potensiale for å bli en vaffelbu av rang! Det vil i løpet av året bli satt opp et uthus som rommer utedo med universesll tilgjengelighet. Det er også planer for å utbedre veien slik at det blir bedre tilgjengelig for de som måtte trenge transport, forteller Guro Torhildsdatter. 

DNT Sør

DNT Sør er svært glade for å kunne åpne en markahytte med mulighet for overnatting. Tjortedal blir et flott supplement til våre 12 fjell- og 2 kysthytter, og nå forvalter vi til sammen 15 hytter bestående av 26 bygninger. Den frivillige innsatsen er enorm, og i 2019 registrerte vi 16 437 dugnadstimer til blant annet opprusting av hytter og stier, og turledelse på våre 270 gjennomføre aktiviteter! 

DNT har utarbeidet en instruks for smittevern på hyttene og en utfyllende smittervernplan. Denne er dynamisk og endrer seg etterhver som rådene fra helsemyndighetene endrer seg. Alle som planlegger hytteturer nå oppfordres til å se på ut.no hvor det er informasjon om hvilke hytter som er åpne for besøk. For øyeblikket må alle besøk til våre hytter bestilles på forhånd ved å ta kontakt med oss i DNT Sør. 

Velkommen til Tjortedal

Hytta i Tjordedal er nå klar for besøk fra pinsehelga - frivillige har gjennomført kurs og har i henhold til smittevernplanen klargjort hytta for gjester. Det er til og med egne utedo-smittevernrutiner! Det er 5 sengeplasser i ett soverom på hytta, og fantastisk natur og turmuligheter rett utenfor døra. 

Se her for mer og utfyllende informasjon om Thortedal på ut.no.