Velkommen til Tjortedal

Tjortedal ligger i nedre del av et etablert turområde med merkede stier og rundløyper, og kommunen kjøpte huset med et ønske om at stedet skulle bli til glede for flest mulig. Gården Tjortedal er i seg selv et spennende turmål. Våningshuset ligger i et vakkert kulturlandskap som kan tilby flotte akebakker vinterstid og som blir beitet av husdyr sommerstid. Skogen som omkranser beitene er variert med en stor del edelløvskog, og har et stort artsmangfold. Hytta er tilgjengelig hele året og har tilrettelagt utedo med universell tilgjengelighet. Husk bare å ha med deg DNT-standardnøkkel. 

Se her for mer utfyllende informasjon om Tjortedal på ut.no