Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veiledere

Veileder for overvann

Overvann er vann som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Kombinasjonen av kraftig regn og fortetting er en utfordring, fordi stor og hurtig avrenning kan skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø. Økt nedbør som følge av klimaendringer gjør at det derfor er nødvendig å planlegge for robuste overvannsløsninger.

Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for innbyggere, utbyggere og kommunens areal planlegging og byggesaksbehandling slik at målene for overvannshåndtering kan nås.

Overvann

Bevaringsområde og -plan

Det er flere ting man skal tenke på for å ivareta våre kulturminner. I Lindesnes kommune har vi en egen "bevaringsplan" som stiller strenge krav til å bevare den eldre bebyggelsen i Mandal sentrum m.m.