Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Normer

Normal for vann og avløp

For kommunen er det viktig at anleggene blir bygd ut slik at utformingen ivaretar overordnede målsettinger i planer og rutiner når kommunen skal eie, drifte og vedlikeholde anleggene. Kommunen vil få en tryggere og mer rasjonell drift når en vet at anleggene er bygd ut etter forhåndsbestemte krav. Som fremtidig eier av et VA-anlegg kan kommunen stille krav til utforming i kraft av eierrettigheter av anleggene.

Veinormalen for Lindesnes kommune

Veinormalen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, framkommelighet for alle, anleggskostnader, kommunal service og framtidig vedlikehold og drift av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av boligområder og kommunale veier.

Normaler for uteområder

Normal for uteareal gir krav til funksjoner og fysisk utforming for planlegging og opparbeidelse av nye kommunalt eide eller forvaltede utearealer, samt for andre anlegg der det stilles krav om godkjent utomhusplan.