Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Vil du bli meddommer?

Lindesnes kommune skal oppnevne meddommere til Kristiansand tingrett, Agder Lagmannsrett og Jordskifteretten for perioden 2024-2028. Å være meddommer er en viktig samfunnsoppgave og en samfunnsplikt.

Meld din interesse innen 18. mars.

Dommerklubbe, foto: Tingey Injury Law Firm, Unsplash

Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapport og finansrapport for 2022 skal behandles i formannskapet 11.mai og kommunestyret 25.mai 2023. 

Du finner rapporten her. 

Regnemaskin

I Budapest for å bli enda bedre på ungdomsmedvirkning

Forrige uke var Barne- og Ungdomsrådskoordinator, Anne Grønsund, i Budapest for å lære mer om hvordan kommunene kan bli enda bedre på demokratiutvikling og ungdomsmedvirkning.

Barne-, og Ungdomskoordinator Anne Grønsund i Budapest

Lindesnes kommune tillater ikke TikTok og Telegram på kommunens mobile enheter

Lindesnes kommune Lindesnes følger opp nasjonale råd og tillater ikke at appene TikTok og Telegram installeres på kommunens tjenestetelefoner, nettbrett, datamaskiner og private mobiler med tilgang til kommunal e-post/teams. Kommunen har bedt ansatte og folkevalgte som allerede har installert appene om å avinstallere/slette disse.

TikTok logo

Ga innspill til temaplan mestring

Denne uken har innbyggerne i Lindesnes vært invitert til medvirkningsmøter med eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse om kommunens temaplan for mestring, som nå er under arbeid. Vi fikk mange gode og viktige innspill fra de som vet best hvor skoen trykker, som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Medvirkningsmøte til temaplan mestring i kommunestyresalen

Rådmannens forslag til budsjett

Budsjettforslag for 2024 ble lagt fram i kommunestyret 26. oktober av rådmann Kyrre Jordbakke og økonomisjef Sonja Svardal.

Budsjettet vedtas endelig i kommunestyret 14. desember.

Rådmann Kyrre Jordbakke og økonomisjef Sonja

Ga råd til arbeidet med temaplan for mestring

Lindesnes kommunestyre har vedtatt å lage en temaplan for mestring, og nå har kommunens råd og utvalg gitt sine råd til mandatet for planarbeidet. Ett av mange tema som rådene trakk fram som viktige for mestringsplanen, er at alle uansett er gode nok!

20 engasjerte representanter deltok på samlingen for å gi råd til mandat for temaplan mestring. Deltakerne ble delt inn i grupper på tvers av tilhørighet