Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Befaring i Sodevika havn og industriområde og Jåbekk Sør

Tirsdag 28. mars skal utvalg for drift og forvaltning førstegangsbehandle detaljregulering for Sodevika havn og industriområde og Jåbekk Sør. I denne forbindelse skal begge områdene befares av utvalget. Møtet og befaringen er åpen for alle som ønsker å delta.

Befaringsrute detaljregulering for Sodevika havn og industriområde

Kommunestyret 16. mars

Kommunestyret hadde møte i kommunestyresalen i Mandal torsdag 16. mars fra kl. 17.00. Du kan se møtet i opptak på kommune-TV.

Kommune tv logo med trær blå

Årsregnskapet for 2022 ble bedre enn forventet

Lindesnes kommune fikk i 2022 et driftsresultat på minus 42,4 millioner kroner. Det er 20,5 millioner kroner bedre enn budsjettert underskudd på 62,9 millioner kroner.  

Penger illustrasjon

Ny kommuneplan - arealdel

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Her kan du lese mer om hva kommuneplanen er, hvor vi er i prosessen og hva som skjer videre.

Forside på kommuneplanen. 4 hender som møtes i luften.

Ga innspill til temaplan mestring

Denne uken har innbyggerne i Lindesnes vært invitert til medvirkningsmøter med eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse om kommunens temaplan for mestring, som nå er under arbeid. Vi fikk mange gode og viktige innspill fra de som vet best hvor skoen trykker, som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Medvirkningsmøte til temaplan mestring i kommunestyresalen

Ga råd til arbeidet med temaplan for mestring

Lindesnes kommunestyre har vedtatt å lage en temaplan for mestring, og nå har kommunens råd og utvalg gitt sine råd til mandatet for planarbeidet. Ett av mange tema som rådene trakk fram som viktige for mestringsplanen, er at alle uansett er gode nok!

20 engasjerte representanter deltok på samlingen for å gi råd til mandat for temaplan mestring. Deltakerne ble delt inn i grupper på tvers av tilhørighet

Se kommunestyret på kommune-TV

Kommunestyrets første møte i 2021 er torsdag 11. februar. Møtet er digitalt på teams, og du kan se det direkte eller i opptak fra klokken 17.00 denne dagen. 

Kommune tv logo med trær blå