Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Ga innspill til temaplan mestring

Denne uken har innbyggerne i Lindesnes vært invitert til medvirkningsmøter med eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse om kommunens temaplan for mestring, som nå er under arbeid. Vi fikk mange gode og viktige innspill fra de som vet best hvor skoen trykker, som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Medvirkningsmøte til temaplan mestring i kommunestyresalen

Budsjettet vedtas 15. desember - Her er formannskapets forslag

Kommunens budsjett for 2023 og handlingsplan for de fire neste årene ble behandlet i formannskapet 24. november, og skal endelig vedtas i kommunestyret 15. desember. Det kom inn tre forslag til endringer av rådmannens budsjettforslag. Det var budsjettforslaget til AP, MDG, KRF, V, SP og SV som fikk flertall og ble vedtatt som innstilling til kommunestyret. Budsjettforslaget ligger ute til offentlig ettersyn frem til kommunestyrets behandling.

Illustrasjon budsjett

Rådmannens forslag til budsjett

Budsjettforslag for 2023 ble lagt fram i kommunestyret 27. oktober av rådmann Kyrre Jordbakke og økonomisjef Sonja Svardal.

Budsjettet vedtas endelig i kommunestyret 15. desember.

Rådmann Kyrre Jordbakke og økonomisjef Sonja

Ga råd til arbeidet med temaplan for mestring

Lindesnes kommunestyre har vedtatt å lage en temaplan for mestring, og nå har kommunens råd og utvalg gitt sine råd til mandatet for planarbeidet. Ett av mange tema som rådene trakk fram som viktige for mestringsplanen, er at alle uansett er gode nok!

20 engasjerte representanter deltok på samlingen for å gi råd til mandat for temaplan mestring. Deltakerne ble delt inn i grupper på tvers av tilhørighet