Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt?

Hvert år (i februar) sender vi ut en eiendomsskatteseddel med informasjon om beregning av eiendomsskatten og hvor mye du skal betale dette året. 

Samme informasjon finner du på  selvbetjeningsløsningen Min Eiendom

Har du ikke betalt eiendomsskatten?

Betaler du ikke fakturaen til forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Kravet er sikret med pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.