Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt?

Hvert år (i februar) sender vi ut en eiendomsskatteseddel med informasjon om beregning av eiendomsskatten og hvor mye du skal betale dette året. Skatteseddel er kombinert med faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt for 1. termin (felles dokument). På faktura/ skatteseddel er det informasjon om type eiendom, takst, takstgrunnlag, skattesats og årlig skatt, samt informasjon om klagefrist. 

Samme informasjon finner du på  selvbetjeningsløsningen Min Eiendom

Har du ikke betalt eiendomsskatten?

Betaler du ikke fakturaen til forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Kravet er sikret med pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.