Målgruppe

Målgruppe kan eksempelvis være elever som har utfordringer med skoleskulk, atferd/oppførsel, holdninger, miljø, problemer med grensesetting eller bekymring for rus eller kriminalitet. 

Formål

Målet med kjernegruppe er å jobbe individrettet sammen for å hjelpe ungdom i risikosonen med å snu en negativ utvikling.

Omfang

Møtefrekvens er annenhver uke. Ca. 45-60 minutter. Alle representanter har formøte på 30 minutter og hoveddel med foreldre og ungdom 45. Minutter og en evalueringsrunde på 20 minutter mellom medlemmene i møtet (ikke foresatte og elev). Skolen leder møte, innkaller og skriver referat.

Forventning til partene

Kjernegruppemedlemmene: 

  • Medlemmene innehar ulik kompetanse og skal delta med sin kunnskap og de tilbud som ligger innenfor deres ansvarsområde. 
  • Kjernegruppen bruker aktivt de tilgjengelige kanaler opp mot relevante tiltak. 
  • Medlemmene har møteplikt. Forfall meldes i god tid. Vikar vurderes. 

Forventninger til foreldre/foresatte:

  • Foreldre/foresatte møter til avtalte møter, begge parter så sant det er gjennomførbart. 
  • Hindringer i forhold til møte må meldes gruppeleder så fort som mulig, da mange mennesker har lagt dette inn i planen sin 
  • Hvis ungdommen ikke møter på første møte må det avklares om det i hele tatt skal holdes kjernegruppe.