Medlemmer sakkyndig nemnd
Jan Øyvind Åvik Ap, leder
Vibeke Wærn SV, nestleder
Tor Harald Bue Sp
Kaare Hjorth Frp
Line Skaar H
Felles varaliste:  
Svein Berntsen SV
Åse Michalsen Frp
John Kittelstad KrF
Medlemmer klagenemnd
Ruth Helene Jakobsen  KrF, leder
Rolv Sverre Møll Ap, nestleder
Torry Vatne