Hva må du betale?

Gebyrregulativet blir vedtatt hvert år i budsjettvedtak i desember. Da justeres prisene etter selvkostprinsippet.

Lenke til disse finner du nederst på siden under Priser eller Lover og forskrifter. 

Ansvar for betaling av faktura

Det er du som abonnenten som har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er rettet mot deg eller annen regningsmottaker.
Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for en andel av gebyret i samsvar med sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Hvem er abonnent?

Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller av eiendom som er godkjent eller krevd tilknyttet. I borettslag er borettslaget abonnent. I eierseksjonssameier er hver eierseksjon en abonnent.

Betalingsfrist

Betalingsfristen for kommunale avgifter:

  • 1. termin: 20. mars
  • 2. termin: 20. juni
  • 3. termin: 20. september
  • 4. termin: 20. november

Utsettelse av betaling

Har du behov for å utsette betalingen, må du sende inn et elektronisk skjema. Lenke til dette skjemaet finner du nede på siden under SKJEMA.

Hvor ofte kommer fakturaen?

Faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut fire ganger i året med forfall i mars, juni, september og november.

MinSide

Logg inn via ID-porten og velg Mine eiendommer. Der finner du enkel informasjon som vi har på din eiendom. Under eiendomsgebyr ligger gebyr til neste fakturering, og det vil fremkomme perioden for gebyrene. Du vil også kunne se matrikkeldata, eiere, heftelser og vannmålerstand.  

Klikk på bildet for å se eksempler på hva du kan finne informasjon om.

Vannmåleravlesning

Du leser av vannmåleren en gang i året, ca i november/desember. Dette for å kunne avregne hva forbruk har vært og hva som er betalt i forskudd det året. 1. termin neste er år kaller vi et årsoppgjør.

Har du fått en efaktura som ikke er til deg selv?

Har du fått en efaktura som ikke er til deg selv? Da har du nok en eller annen gang betalt en annen persons faktura.

Bankene har innført (i fjor sommer) «ja takk til alle», dvs at har du betalt en faktura fra din konto som ikke står i ditt navn vil du automatisk få den neste gang også.

For å unngå dette må de selv gå inn i sin nettbank å slette avtalen med kommunen. Dette er ikke noe vi (kommunen) kan gjøre.

Spørsmål? Kontakt oss

Dersom du har behov for utsettelse på faktura eller trenger en forklaring på regningen, så kontakt oss.
Det er til god hjelp for oss om du oppgir kundenummer, fakturanummer og adresse på eiendommen når du kontakter kommunen

Du kan kontakte oss via: