Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Satsingsområder - Oppvekst

Oppvekst har definert følgende satsingsområder innenfor tjenesteområdet, alle forankret i kommuneplan, regionplan og nasjonale føringer: 

  • digitalisering
  • inkludering
  • språk, lesing og skriving
  • entreprenørskap.

I arbeidet med satsingsområdene er det arbeidet aktivt med ekstern supplerende finansiering for tjenesteutviklingen. Dette er en strategi vi har lykkes godt med, og oppvekst mottok 2020 i underkant av 5 millioner i eksterne midler, for å styrke tjenesteutvikling og kvalitet i oppvekstsektoren i Lindesnes. Det har vært avgjørende for oppvekst å være i utvikling, for å få tilgang til disse midlene. Midlene er blant annet tildelt utvikling av skolebibliotek, digitale læremidler, roboter og veiledning av ansatte og foreldre, tidlig identifisering av sårbare barn og unge og styrking og utvikling av laget rundt barna, lærerspesialister og oppvekstmiljøene i barnehage, skole og nærmiljø

Aktuelt

Lindesnes kulturskole har ledige plasser på Sesam Sesam

Kulturskolen har ledige plasser

Lindesnes kulturskole har flere ledige elevplasser på mange av sine tilbud. Ta en titt og se om dette er noe for deg eller dine. 
Velkommen til skolestart

Velkommen til skolestart!

Vi ønsker barn og unge velkommen til skolestart. Vi gleder oss til å se dere! Alle de kommunale skolene har første skoledag etter sommerferien tors...
Høring om skolekretsgrenser og nærskolerett

Nærskolerett og skolekretsgrenser

Forslag til ny veileder for praktisering av nærskoleretten og nye skolekretsgrenser i Lindesnes kommune var ute på høring i mai/juni 2022. Forslaget b...