Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Satsingsområder - Oppvekst

Oppvekst har definert følgende satsingsområder innenfor tjenesteområdet, alle forankret i kommuneplan, regionplan og nasjonale føringer: 

  • digitalisering
  • inkludering
  • språk, lesing og skriving
  • entreprenørskap.

I arbeidet med satsingsområdene er det arbeidet aktivt med ekstern supplerende finansiering for tjenesteutviklingen. Dette er en strategi vi har lykkes godt med, og oppvekst mottok 2020 i underkant av 5 millioner i eksterne midler, for å styrke tjenesteutvikling og kvalitet i oppvekstsektoren i Lindesnes. Det har vært avgjørende for oppvekst å være i utvikling, for å få tilgang til disse midlene. Midlene er blant annet tildelt utvikling av skolebibliotek, digitale læremidler, roboter og veiledning av ansatte og foreldre, tidlig identifisering av sårbare barn og unge og styrking og utvikling av laget rundt barna, lærerspesialister og oppvekstmiljøene i barnehage, skole og nærmiljø

Aktuelt