Vei og grønt

Avdelingsleder: Finn Andersen 
Telefon: 91 31 79 68
E-post: finn.andersen@lindesnes.kommune.no

Vann og avløp

Avdelingsleder: Otto Nodeland
Telefon: 91 66 39 92
E-post: otto.nodeland@lindesnes.kommune.no

Renhold vest

Avdelingsleder: Doreen Keilwagen Tønnessen 
Telefon: 94 17 73 36
E-post: doreen.k.tønnessen@lindesnes.kommune.no

Renhold øst

Avdelingsleder: Lill Tony Larsen Ramvik 
Telefon: 99 45 22 33
E-post: lill.tony.ramvik@lindesnes.kommune.no

Bygg

Avdelingsleder: Geir Aamdal
Telefon: 91 59 33 12
E-post: geir.amdal@lindesnes.kommune.no

Plan og prosjekt

Leder: Geir Andersen
Telefon: 90 63 33 87
E-post: geir.andersen@lindesnes.kommune.no