Hva skjer under hjemmebesøket?

Besøket består av en samtale med fokus på den enkeltes egne ressurser. Tema for samtalen er meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det legges spesielt vekt på hva den enkelte selv mener er viktig for å ivareta egen helse.
 
 

Hva er hensikten med besøket?

Besøket er en motiverende samtale om hvilke ønsker og forventninger du som hjemmeboende har til din hverdag og til framtiden. Samtalen kan handle om helse, fysisk og sosial aktivitet, ernæring, fallforebygging og tilrettelegging av boforhold. Du får også informasjon om kommunens tjenester og andre tilbud med fokus på selvstendighet og egen mestring. Vi forteller deg hvor du kan henvende deg hvis du trenger hjelp fra kommunen senere i livet.