Ansvarsområder

Kontakt beredskapskoordinator Anne Lans Syvertsen dersom du har spørsmål om kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.