Når må du betale tilknytningsgebyr?

  • Ny tilknytning av eiendom.
  • Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
  • Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.

Dersom kommunen overtar privat vann- og/eller avløpsanlegg, kan kommunestyret i det enkelte tilfellet avgjøre hvorvidt tilknytningsgebyr skal beregnes, herunder eventuell rabatt.

Når må du ikke betale tilknytningsgebyr?

  • Seksjonering av allerede tilknyttet eiendom uten at eiendommens bruksareal endres.
  • Tilbygg eller påbygg som øker bygningens bruksareal.
  • Bygg som har midlertidig tilknytning i opptil tre år, eksempelvis brakkerigg. Dersom tilknytningen varer i mer enn tre år, skal tilknytningsgebyr ilegges.
  • Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

Ansvar og betaling

Du som eier eller fester av eiendommen er ansvarlig for betaling av gebyret ved fakturering. Gebyret faktureres etter gjeldende sats ved gitt igangsettingstillatelse. For eksisterende bygg eller eiendom med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.

Tilknytningsgebyr skal være betalt før tilknytning.