Hvordan søke

Du søker via elektronisk skjema. Du må først identifiserer deg via ID-porten og kan deretter fylle ut digitalt skjema.
 

Kriterier

 • Søkeren må være bosatt i, eller ha sterk tilknytning til kommunen.
 • Kulturstipendet skal benyttes til videreutdanning og utvikling.
 • Søknaden skal inneholde en plan med begrunnelse for bruken av stipendet.
 • Søkere må være i aldersgruppen 15 – 25 år.

Hvordan skjer utvelgelsen?

 • Gjennom kunngjøring i pressen og på internett hvert år, innbys alle til å søke på kulturstipendet. Skriftlig begrunnet søknad sendes kommunen innen 1. oktober.
 • Rådmannen har ansvar for utlysning, saksforberedelser og saksutredning. Rådmannen kan fremme forslag til juryen.
 • Innkomne søknader, og kun disse, vurderes av en jury. Juryen består av formannskapet. Rådmannen har vanlig møte- forslags- og talerett.
 • Juryen/formannskapet tildeler stipendet.
 • Kulturstipendet kan deles ut hvert år. Juryen kan imidlertid vedta å ikke tildele stipend et år dersom det etter juryens mening innen fristen ikke foreligger egnede søknader.
 • Tildeling av kulturstipend er ikke enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven §2, og avslag på søknad kan derfor ikke påklages.
 • Det skal tilstrebes at kulturstipendet deles ut til like mange kvinner og menn.

Utdeling av ungdommens kulturstipend

Utdelingen skjer på et egnet arrangement og foretas av ordføreren samme år, og da gjerne sammen med kulturprisen og årets navn.

Stipendet er et pengebeløp fastsatt av formannskapet, for tiden 3 stipend à kr. 15.000,-.