Åpningstider

Du kan ringe Alarmtelefonen alle dager, hele døgnet. I barneverntjenestens åpningstider er det barnevernet som svarer telefonen. Mellom kl. 15:00 - 08:00 (når barneverntjenesten har stengt) kommer du til Alarmtelefonens ansatte. I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Det er gratis å ringe 116 111

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

  • Hjelp her og nå. 
  • Å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du, eller der barnet det gjelder bor. 
  • Å ta kontakt med andre hjelpetjenester. 
  • Å gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre. 
Telefonen blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge.