Når bør jeg ta kontakt?

 • Dersom barn, unge eller familier er i en krise som ikke kan vente til neste virkedag, bør du ta kontakt. 
 • Alle kan varsle om en akutt situasjon. 
 • Barnevernvakten skal bistå med å løse den akutte situasjonen og vurdere å kontakte andre instanser ved behov. 
 • Det er bedre med en telefon for mye enn en for lite - er du urolig for et barn, ring!

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

 • Kan situasjonen avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning?
 • Er situasjonen alvorlig og bør det sendes melding til den kommunen barnet bor i?
 • Er situasjonen akutt og må  hjelp iverksettes raskt?

Barnevernvakten vil vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller om oppfølging skjer hos Barnevernvakten. 

Kontaktinformasjon Barnevernvakten

 116 111 Alarmtelefonen/ Barnevernvakten - hver dag, hele døgnet 
 38 07 54 00 Barnevernvakten
 02800 Politiet
Besøksadresse dagtid Gyldenløvesgt 23, 4 etg.
Besøksadresse kveld og helg Kristiansand politistasjon, Tollbodgata 45
Epost barnevernvakta@kristiansand.kommune.no 

Interkommunalt samarbeid

Barnevernvakten i Kristiansand for: 

 • Birkenes kommune
 • Bygland kommune
 • Bykle kommune
 • Evje og Hornnes Kommune
 • Iveland kommune
 • Kristiansand kommune
 • Lillesand kommune
 • Lindesnes kommune
 • Valle kommune
 • Vennesla kommune
 • Åseral kommune