Send bekymringsmelding til barnevernet


Lindesnes kommune bruker nasjonal portal for bekymringsmelding. Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

Du vil som melder få veiledning av skjemaet til å sende inn det barnevernet trenger av informasjon for å vurdere meldingen, slik at barn og unge kan få raskere tilgang på hjelp. Løsningen skiller mellom offentlige og private meldere (private kan sende anonymt). Dette er siden det er ulike forventinger/krav til offentlige meldere og private meldere.

Du som skal melde inn en bekymringsmelding logger deg inn på portalen, fyller ut og sender inn skjemaet. Meldingen vil gå direkte til barnevernets fagsystem.

Send bekymringsmelding til barnevernet

Du som barn eller andre i familien kan kontakte barnevernet selv

Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan noen du kjenner har det hjemme? Du kan selv melde fra til barnevernet. Barnevernet er der for å hjelpe barn og familier som har det vanskelig hjemme. Alle kommuner har hver sin barneverntjeneste, og du kan ta kontakt med barnevernet der du bor. Det er flere måter du kan gjøre du kan gjøre det på.