Informasjon

Lindesnes kommune og alkovett-organisasjonen Av-og-til har inngått samarbeid. Det vedtok kommunestyret i juni 2020, samtidig som de behandlet retningslinjene for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Det er en erkjennelse av at helsefremmende arbeidet må styrkes for å nå kommuneplanens mål om bedre helse i hele befolkningen. Alkoholavhengighet er bare en liten del av problemet. Det er de negative følgende av befolkningens «alminnelige» alkoholbruk som anses å være hovedutfordringen. (WHO, 1979) Å senke totalkonsumet av alkohol i samfunnet er det viktigste virkemiddelet og også et mål i folkehelsearbeidet. Av-og-til hjelper kommunene i dette arbeidet.

Av-og-til er opprettet som et bredt tverrpolitisk prosjekt på 1980 tallet og het opprinnelig AlkoKutt. Av-og-til gir kommunen tilgang til forskning, fagkunnskap, videoer, foredrag, kampanjer gjennom samarbeidsavtalen.  Kommunen forplikter seg til å ha en Av og til koordinator og tilpasse nasjonale kampanjer til lokale forhold. 

Årshjulet gir en oversikt over de temaene det er fokus på gjennom året.

Koordinator i Lindesnes kommune

Av-og-til koordinator i Lindesnes kommune er folkehelsekoordinator Guro Torhildsdatter. 

Vil du lese mer?

Vil du lese mer om organisasjonen kan du gå på hjemmesiden deres, www.avogtil.no