Søknaden

Her er et utdrag fra søknaden som ble sendt inn: 

«Diddi Velle (24) fra Mandal. Jeg oppdaget min lidenskap og talent tidlig, ettersom jeg er oppvokst i et hjem fylt med klassisk country/blues/rock og familien min var vertskap for Amerikanske artister på turne i Norge. Dette påvirket meg stort, men jeg manglet bekreftelsen og selvtilliten til å kunne satse på drømmen. Fulgte derfor en mer tradisjonell karrierevei innen helsevesenet. Da jeg jobbet innen demensomsorgen skulle dette endre seg. Jeg sang for dem, hvorav mange ikke engang kunne huske navnet på egne barn, men lyste da opp og sang med. Det var her jeg innså musikkens sanne kraft!»

Ønsker du å lese hele søknaden hennes kan du trykke her

Om Drømmestipendet

Lindesnes kommune er en viktig og sentral samarbeidspartner for stipendordningen. 

Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke med unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet. Det deles ut 50 stipender à kr. 30 000, -. Ordningen skal bidra til å synliggjøre kommunens arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. 

Ønsker du å lese mer om Drømmestipendet kan du trykke her