Søknad om annen frist

Du kan søke kommunen om en annen frist for spredning enn de datoene som står under. Søknaden kan bli godkjent i spesielle tilfeller. 

Tidsfrister for spredning av husdyrgjødsel

  • 15. februar  -  1. september, eng uten nedmolding etter gjødsling 
  • 15. februar  -  1. november, jorder med nedmolding etter gjødsling

Spredning av husdyrgjødsel må bare skje på tint barmark. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning. Det skal tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper ved partikkelspredning ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger.