Klage

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §1-9 i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. 

En ev. klage må fremsettes skriftlig til Lindesnes kommune: 

  • E-post: post@lindesnes.kommune.no, eller 
  • Brevpost: Lindesnes kommune, Teknisk forvaltning, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal

Frist for ev. innsending av klage er 04.05.24.

Innsyn i saken

Du kan via vår innsynsløsning se offentlige dokumenter sendt inn i tilknytning til denne saken.

Se offentlige dokumenter her