Målet er å redusere antall overdosedødsfall.

Med nalokson nesespray kan personer uten helsefaglig bakgrunn, kun med en rask opplæring, gi motgift til en person med opiodoverdose. Nå skal noen rusmiddelavhengige og noen av de som jobber med rus i kommunen kunne bære nalokson, slik at de kan gi livreddende motgift ved en overdose.

- Nalokson nesespray har reddet liv i blant annet Oslo og Bergen. Vi er heldige som får ta det i bruk i helsetjenesten her, og kan dele ut til rusmiddelavhengige. Det er en trygghet, forteller enhetsleder for Helsetjenester og legevakt i Lindesnes kommune, Rune Myrmell.

Nalokson virker kun på opioidoverdoser og vil ikke ha noen effekt om det gis til en person som ikke bruker opioider. Noen eksempler på vanlige opioder er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon.

Det samme legemiddelet brukes av ambulansepersonell. Det erstatter ikke nødvendigheten for ambulanse, men kan gi livreddende hjelp mens man venter.

 

Kameratredning

Nesesprayen blir primært delt ut til personer som bruker rusmidler og som kan komme i en situasjon der de finner eller er med noen som har tatt en overdose. Lindesnes kommune samarbeider med Frelsesarmeen om utdeling og identifisering av hvem som bør ha nesesprayen.

De som er aktuelle, vil bli kontaktet. De som mener de har behov for Nalokson, kan ta kontakt med kommunen.

- Hvis rusmiddelavhengige til enhver tid bærer med seg Nalokson, kan de redde livet til kameratene sine hvis de kommer i en situasjon hvor en person tar en overdose, forteller Myrmell.

Gratis

Nalokson nesespray koster ingenting, men de som får nesesprayen oppfordres til frivillig å avgi informasjon til et forskningsprosjekt om Nalokson nesespray, og de må også ha gjennomført Nalokson-opplæring.

Mer informasjon

Les mer om Nalokson-ordningen i Lindesnes kommune her.

Les mer om Nalokson nesespray her.