Årsak til detaljregulering

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i tråd med kommuneplan, der man ønsker å åpne Rona til et sund for gjennomferdsel for båttrafikk. Planforslaget legger også opp til å bruke areal ut i sjø for å tilrettelegge for bebyggelse med intensjon om en «moderne uthavn».

Offentlig journal - innsynsløsning

Innsyn i saken

Du kan via vår innsynsløsning se offentlige dokumenter sendt inn i tilknytning til denne saken: 20/15261.

Du kan i tillegg se plandokumenter i vårt planarkiv. 

Si din mening - send inn merknader

Innspill må sendes innen 25.05.24 til: