Autorisasjonsbevis plantevernmidler

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgavene med å arrangere kurs og å sende ut autorisasjonsbevis er delegert til fylket og kommunen. Du som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvar for å ha gyldig bevis og å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler. 

Når du har fullført kurset og bestått eksamen er det landbruksavdelingen som avgjør om du kan få autorisasjon og sender forespørsel til Mattilsynet om utsendelse av bevis. Det kan ta 1-2 uker før beviset kommer.

Hvis beviset ikke har kommet en måned etter bestått eksamen bør du ta kontakt med oss. Det samme gjelder hvis du har behov for et midlertidig autorisasjonsbevis mens du venter på beviset fra Mattilsynet.

Autorisasjonsbevis gnagermidler

Alle som bruker profesjonelle gnagermidler må ha autorisasjon.

Krav til autorisasjon:

  • Autorisasjon for plantevernmidler.
  • Bestått eksamen for gnagermidler.
  • Eier eller leier landbrukseiendom.