Eiendommene som skal slås sammen må ha samme eier/eiere og ha de samme økonomiske heftelsene eller være heftelsesfrie. Den sammenslåtte eiendommen bør normalt bli ett sammenhengende areal.

Krav om sammenslåing gjøres på skjema fra Statens kartverk (se Skjema under artikkelen). Sammen med skjema skal det leveres situasjonskart som viser hvilke matrikkelenheter som ønskes sammenslått.

Situasjonskart fås utlevert ved henvendelse til innbyggertorvet.

Se Kartverket sin nettside for mer informasjon om sammenslåing