Når må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning?

Bevillingen kan gis til personer som ellers ikke har alminnelig skjenkebevilling i Lindesnes kommune, dette kan være f.eks. privatpersoner, lag og foreninger, eller de som har alminnelig skjenkebevilling i annen kommune.

Eksempler på når du må søke:

  • Skjenkebevilling for én enkelt anledning er aktuelt for eksempel for konserter, festivaler, teater og show. 

Enkelt anledning defineres i denne sammenheng som et arrangement med 1-3 dagers varighet.

Hvordan søke

Du søker via digitalt skjema: Skjenkebevilling enkeltanledning/ambulerende

I søknaden må du bl.a. beskrive området du ønsker benytte, og hvor lenge du søker om økt areal. 

Nødvendige vedlegg:

  • skatteattest for bevillingssøker, eiere, daglig leder og andre som har vesentlig innflytelse på driften

Kriterier

  • Bevillingen er knyttet opp mot en enkeltperson og denne må ha fylt 20 år. 
  • Det kan kun skjenkes varer (utenom øl og rusbrus) fra vinmonopolet. 
  • Politi og brannvesen uttaler seg om søker og skjenkested. 

Søknadsfrist

14 dager før arrangementet finner sted. 
Ved større arrangementer må søknaden sendes inn 30 dager før arrangementet finner sted.