Varsling etter geografisk område

Varslingssystemet er koplet opp mot kommunens kart. Vi kan derfor raskt varsle alle som bor i et geografisk område.

Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. Det kan også sendes e-post til din digitale postkasse.

Hva kreves av deg for å kunne motta varsling?

  • Telefonen må være registrert på din bostedsadresse. 
  • Har du jobbtelefon der eier har annen adresse fungerer ikke dette. Du kan selv registrere denne type telefon på hjemmeadressen din på nettsiden Servicevarsling.no. Dette er en innbyggerportal som benyttes til alle typer varsel, slik som vannavstengninger, strømstans, brøyting med mer.

Sårbare abonnenter

"Sårbare" abonnenter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.

Det kan blant annet være: 

  • alders- og sykehjem
  • leger
  • tannleger
  • barnehager
  • skoler
  • næringsmiddelprodusenter
  • restauranter
  • kaféer

Dersom bedriften/virksomheten ønsker å motta varsel om problemer med vannet, kan dert registreres mobilnummeret til kontaktpersoner for virksomheten. Kontaktpersonene vil da motta varsel på SMS.