BU-logo
BU-logo

Barn og unges rett til å si sin mening!

I vår kommune skal barn og unges rett til å si sin mening ivaretas gjennom den demokratiske linja fra hver klasse, til elevråd og til et barne- og ungdomsråd. I tillegg er alle de tre kommunale ungdomsklubbene representert i ungdomsrådet.

Barn og unge har rett til å få informasjon og mulighet til å si sin mening om alle de sakene som angår dem. Alle ansatte har ansvar for å vurdere om saker de jobber med skal sendes til barne- og ungdomsrådet slik at de kan gi innspill tidlig i en prosess. Alle ansatte må til enhver tid vurdere hvor tidlig det er mulig at barn og unge kan komme med innspill, samt vurdere innspillene i sin videre saksbehandling.

Slik kan vi realisere Barnekonvensjonen og ta barn og unge på alvor.

Barnerådet

Barnerådet består av 2 representanter fra de 9 kommunale skolene og friskolene Oasen barne-  og ungdomsskole og Vigmostad barneskole. De er til sammen 21 representanter.

 De velges til barnerådet på ulik måte, enten direkte fra elevrådet eller fra hele elevmassen ved skolen. Kravet er at det må være en demokratisk prosess der elevene selv velger sine representanter.

Barnerådet møtes jevnlig og tar opp saker de selv er engasjert i og ønsker at kommunen skal jobbe mer aktivt med De har også anledning til å komme med innspill til alle saker som er til politisk behandling.

Barnerådet velger sin egen leder, nestleder og et styremedlem. Sammen med tre representanter for Ungdomsrådet utgjør disse styret for barne - og ungdomsrådet (BU) i Lindesnes kommune.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av 2 representanter fra hver ungdomsskole, 2 representanter fra hver av de kommunale ungdomsklubbene og 4 representanter fra Mandal videregående skole og to representanter fra Mottaksskolen. Til sammen 21 representanter som velges demokratisk fra hver sin skole.

Ungdomsrådet møtes jevnlig og behandler saker de på eget initiativ tar opp og saker de blir bedt om å uttale seg om fra administrasjonen eller kommunestyret. Ungdomsrådet står fritt til å velge hvilke saker de vil uttale seg om. De velger selv en leder, nestleder og et styremedlem.

Styret i BU

Består av 6 medlemmer fra barnerådet og ungdomsrådet. De koordinerer arbeidet med medvirkningsorganene og jobber sammen for å ta opp saker inn mot kommunestyret. De har også ansvar for å representerer barnerådet og ungdomsrådet i ulike utvalg og prosjekter og har ansvar for å gi høringssvar og innspill i saker som ikke kan vente til behandling i rådene.

Leder og nestleder for ungdomsrådet deltar fast i kommunestyret med møte og talerett og kan gjennom en særskilt avtale fremme forslag i saker som er til behandling.

Ønsker du å komme i kontakt med barne- og ungdomsrådet?

Vi har en egen facebook-side der du kan følge arbeidet vårt og kontakte oss.

Instagramkontoen vår styres av ulike ungdommer, men her kan du også sende oss en melding om det du er opptatt av eller ønsker svar på.

Vi har en egen koordinator som kan kontaktes på telefon 95146438, e-post anne.gronsund@lindesnes.kommune.no eller via messenger på facebook.

Hennes oppgave er å legge til rette for at vi får god informasjon, hjelpe oss med å gjennomføre møter og hjelpe oss med å følge opp arbeidet vårt mot ulike beslutningstagere. Hun hjelper også med å sette oss ungdommer i kontakt med voksne som ønsker våre innspill og koordinerer arbeidet for oss.

Har du en sak du synes vi burde være opptatt av så kontakt elevrådet på skolen din eller Anne!

Medlemmer i ungdomsrådet

Blomdalen Emily Berge Nestleder
Blomdalen Ty Damkås  
VUS Isak Emil Fladstad   
VUS Mari Madsen   
Vassmyra Torkel Vigemyr Møll  
Vassmyra Alvilde Sjølingstad  
Øyslebø Håkon Forgård  
Øyslebø Heikki Daniel Skuland  
LABU Ema Vieraityte  
LABU Esther Bushashe  
Oasen Noah Tobias Loland  
VGS Sebastian Dee Lindquist Johnsen  Fylkestingsmedlem
VGS Håvard Wathne  
VGS Britney Marie Røyland   
VGS Frida Grimestad Udøy  Styremedlem  og fylkestingsmedlem
inClub Vigeland Leander Skurve-Jakobsen  
inClub Vigeland Henrik Rypestøl?  
inClub Mandal Tord Balagtas Klev  
inClub Marnardal Edyta Sroka  
inClub Marnardal Eivind Ougland  
Fritt valg Johan Aatlo Leder