Medlemmer

Navn på medlem
John Kittelstad (KRF)
Elisabeth Lindland (MDG)
Even Tronstad Sagebakken (A)
Paal Pedersen (H)
Åse Michaelsen (FRP)
Britney Røyland (SP)
Oddbjørn Håland (K)
Cato Ree-Johansen (INP)
Randi Fredriksen (V)
Astrid Kolstad Varhaug (SP)

Oppgave og myndighet

Valgkomité har som oppgave å plukke ut personer til å sitte i organisasjonens verv og innstille dem på valg. Valget skjer gjennom votering under kommunestyret.