Medlemmer

Navn på medlem
John Kittelstad (KRF)
Elisabeth Lindland (MDG)
Even Tronstad Sagebakken (A) Permisjon
Jan Øyvind Åvik (A) fungerende
Paal Pedersen (H)
Åse Michaelsen (FRP)
Britney Røyland (SP)
Oddbjørn Håland (K)
Einar Kylland (INP)
Randi Fredriksen (V)
Astrid Kolstad Varhaug (SP)

Oppgave og myndighet

Valgkomité har som oppgave å plukke ut personer til å sitte i organisasjonens verv og innstille dem på valg. Valget skjer gjennom votering under kommunestyret.