Medlemmer

Medlemmer Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Navn   Kontaktinformasjon
Tove Kristiansen Representanter for organisasjoner/andre (SAFO) toveikri@gmail.com
Helge Pedersen Representanter for organisasjoner/andre (Blindeforbundet) helgepedersen@vabb.no
Linda Ann Kleiven Representanter for organisasjoner/andre (LHL/SAFO) adnilann@gmail.com
Marianne Skoie Representanter for organisasjoner/andre (Dementforeningen) mskoie10@gmail.com
Øystein Steinsvåg Representanter for organisasjoner/andre (Kreftforeningen) oystein.steinsvag@gmail.com
Svein Jarle Haugland Representanter for kommunestyret (KRF) svein.jarle.haugland@lindesnes.kommune.no
Anna Kristine Haraldstad Representanter for kommunestyret (AP) annakharaldstad@icloud.com