Medlemmer

NavnKontaktinformasjon
Per Eirik Sandelin Birting, leder 
Sigbjørn Vea, nestleder 
Andora Marie Fjeldsgaard Sjøgren, utvalgsmedlem 
Helge Pedersen, utvalgsmedlem  
Ellen Andra Aslesen, utvalgsmedlem  
Jan Øyvind Åvik, Arbeiderpartiet, utvalgsmedlem  
Åse Elin Wetrhus, Sosialistisk Venstreparti, Utvalgsmedlem 
Medlemmer Råd for personer med funksjonsnedsettelse