Møtesekretær - Åse Wetrhus

Kontaktinformasjon

Telefon: 38 27 89 04
Send e-post: ase.wetrhus@

Medlemmer

Medlemmer Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tove Kristiansen Representanter for organisasjoner/andre
Helge Pedersen Representanter for organisasjoner/andre
Linda Ann Kleiven Representanter for organisasjoner/andre
Marianne Skoie Representanter for organisasjoner/andre
Øystein Steinsvåg Representanter for organisasjoner/andre
Svein Jarle Haugland Representanter for kommunestyret
Anna Kristine Haraldstad Representanter for kommunestyret