Sakkyndig nemnd - oppgaver og medlemmer

Sakkyndig nemnd fastsetter retningslinjer for takseringer, vedtar takster, og er førsteinstans i klagebehandlingen.  Nemnda består av 5 medlemmer og 3 felles varamedlemmer

Medlemmer sakkyndig nemnd
Jan Øyvind Åvik Ap, leder
Ylva Bull SV, nestleder
Tor Harald Bue Sp
Kaare Hjorth Frp
Line Skaar H
Felles varaliste:  
Svein Berntsen SV
Lene Rømteland Hægebostad H
John Kittelstad KrF

Klagenemnd - oppgaver og medlemmer

Klagenemnda behandler de klagene som ikke gis medhold i første instans. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages. Nemnda består av 3 medlemmer og 3 felles varamedlemmer.  

 

Medlemmer klagenemnd
Margrethe Holte  KrF, 
Rolv Sverre Møll AP, leder
Torry Vatne  
Felles varaliste:  
Erik Hillesund H
Siril Follerås Engedal SP
Anna Kristine Haraldstad AP