Sakkyndig nemnd - oppgaver og medlemmer

Sakkyndig nemnd fastsetter retningslinjer for takseringer, vedtar takster, og er førsteinstans i klagebehandlingen.  Nemnda består av 3 medlemmer og 3 felles varamedlemmer

Kaare Hjort, leder
Svein Berntsen, nestleder
Anne Lund Sjøstrand, utvalgsmedlem
 
Vara i rekkefølge: 
John Kittelstad
Ragnar Elling Granlund
Kirstin Slotten Staurseth
 
Lisa Jensen, møtesekretær 
Medlemmer sakkyndig nemnd

Klagenemnd - oppgaver og medlemmer

Klagenemnda behandler de klagene som ikke gis medhold i første instans. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages. Nemnda består av 3 medlemmer og 3 felles varamedlemmer.  

Erik Hillesund, leder
Margrethe Holte, nestleder
Torry André Ljosland Vatne, utvalgsmedlem
 
Vara i rekkefølge: 
Inga Elisabeth Fjeldsgaard
Ingrid Eikaas Ukkelberg
Asbjørn Michailoff Pettersen
 
Lisa Jensen, møtesekretær 
Medlemmer klagenemnd