Sakkyndig nemnd - oppgaver og medlemmer

Sakkyndig nemnd fastsetter retningslinjer for takseringer, vedtar takster, og er førsteinstans i klagebehandlingen.  Nemnda består av 5 medlemmer og 3 felles varamedlemmer

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Medlemmer sakkyndig nemnd

Klagenemnd - oppgaver og medlemmer

Klagenemnda behandler de klagene som ikke gis medhold i første instans. Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages. Nemnda består av 3 medlemmer og 3 felles varamedlemmer.  

  
  
  
  
  
  
  
Medlemmer klagenemnd